Veckobrev v2

Veckobrev v2

Kära församling

Det nya året har börjat som det gamla slutade och ändå är mycket annorlunda. Knappt hann det nya året börja förrän vi skakades av bilderna inifrån Capitolium, Washington, i onsdags förra veckan. På mindre än ett år har ett nytt vaccin tagits fram, vilket säkert väcker förhoppning hos oss alla om att snart få börja leva ett normalt liv igen. Här i Sverige fick vi nyligen en pandemilag. Återstår och se om den har någon effekt på de stegrande smittkurvorna.

I vår egen kyrka börjar vi också som vi slutade. Årets första gudstjänst blev digital och fortsätter så tills vidare. Vi gör det för att vi är för livet, vill bromsa smittan och vill stadens bästa. 

I Romarbrevet 15:5 ber Paulus för de kristna i Rom om uthållighet, kanske för att de som vi har lätt för att bli otåliga. Det är inte den enda platsen där han ber om uthållighet. Nu är tid att be för och hjälpa varandra hålla i och hålla ut.

Under pandemiåret 2020 har jag gjort ett par observationer.  En upptäckt är att människor är mer kontaktsökande nu än före utbrottet. En annan upptäck är att jag innan hade lätt för att ta mina medmänniskor för givet. Men inte nu längre. Tänk vilken förmån det är att få tillhöra ett större sammanhang, att vara en del av en församling. En annan sak jag insett är hur sårbart och ovisst livet är också i en välfärdsstat som Sverige. Kanske står vi inför ett andligt uppvaknande. En sak som i alla fall är säker är följande, ” ..jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom 8:37-39) 

Mot denna bakgrund har jag alltmer börjat inse behovet och värdet av bön. När mycket i tillvaron är ovisst och annorlunda är i alla fall Gud densamma och ständigt närvarande. Jag tror bön ligger helt rätt i tiden som vårens stora tema. Min dröm för det här året är att invånarna Mölndals stad ska bli varse om att vi tror på bönens makt och att fler i staden vänder sig till oss för hjälp i bön. Tänk om du och jag lite oftare skulle våga fråga de omkring oss om de behöver hjälp i bön.

Kalendarium

Barnkören planerar att övergå till digitala övningar från och med nästa tisdag.

På onsdag 13/1 kan du äta Light lunch i kyrkan mellan 11.00-13.30. Det går också bra att köpa med dig lunch hem. OBS! Ring i god tid till Åsa  070-2352607. 

På torsdag 14/1 är det matutdelning i kyrkan, mellan kl 16-17.

På fredag 15/1 kan du äta Light lunch i kyrkan mellan 11.00-13.30. Det går också bra att köpa med dig lunch hem. OBS! Ring i god tid till Åsa  070-2352607. 

Kontakta Daniel Lundin om du kan tänka dig att hjälpa till på second hand. Vi har för närvarande sänkt besöksantalet så att det endast får lov att vara 100 personer i butiken åt gången. Vi arbetar för att butiken ska vara så Coronasäker som möjligt. Kontakta: daniel@molndalsecondhand.se 

På söndag 17/1 kl 11.00 firar vi gudstjänst via vår Webtv och Facebook sida. Den här söndagen byter Mölndals kyrkor predikstolar med varandra. Vi får besök av kyrkoherde Carl Sjögren från Fässbergsskyrkan  medan vår föreståndare Johan Mörlid predikar i Stensjökyrkan. Musiken leds av Samuel Brohede.

Till sist några meddelanden.

Du har väl inte missat att vår ungdomspastor Gabriel gifte sig på annandagen. Grattis säger vi till Gabriel och Johanna Reinwalds!

Här kommer några hälsningsord från Gabriel, 

Kära församling, Jag vill berätta nu att jag kommer sluta som Ungdomspastor. Jag har under en längre period tyckt det vart svårt att kombinera arbetet med secondhand och att hålla i församlingsarbetet som har gjort att det har slitit sig väldigt mycket för mig. Nu har jag fått möjligheten att jobba heltid i församlingsarbete i en annan församling. Med start i april.

Jag kommer lämna Mölndal med glädje och med sorg. Glädje över värmen som Mölndal församling har gett mig och sorg för att jag kommer att sakna så mycket med Mölndal. Ungdomsarbetet har vuxit sig starkare under min tid här och ungdomarna har blivit personliga vänner som jag kommer sakna alla på olika sätt. Jag hade gärna berättat detta personligt för er alla, men med de restriktioner som finns så får det här vara de närmaste jag kan komma.

Jag vill tacka för min tid här i Mölndal och jag önskar er alla Guds frid och välsignelse

Gabriel Reinwalds

Imorgon onsdag kopplar församlingens pastorer upp sig med övriga pingstpastorer i Pingst Pastor, som i år förblir enbart digital.

Även om digital gemenskap inte är samma sak som att träffas på riktigt betyder det mycket att bara få se och höra varann. I församlingen finns en hemgrupp som på grund av Corona träffas digitalt. Du som är intresserad av att veta hur man gör får gärna kontakta anders.torebring@paulig.com 

Du har väl inte missat pastorernas Podd. Nytt avsnitt släpps varje tisdag eftermiddag. Du hittar podden här https://m.soundcloud.com/user-562128233

Du har väl inte missat att årshögtiden i år blir digital. Länk kommer någon gång under nästa vecka.

Har du i dessa tider behov av att samtala med någon av oss pastorer?

Föreståndare, Johan Mörlid 073- 4602104
Musikpastor, AnnaMaria Bergqvist 073-225 01 05
Ungdomspastor, Gabriel Reinwalds 073-460 21 08
Diakon, Ulla Gustafsson 073-818 85 50

Vi rör oss framåt tillsammans i tron på bönens kraft.

Johan Mörlid, Pastor & föreståndare

Lista över tidigare veckobrev