Veckobrev v3

Veckobrev v3

Kära församling

”Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud.”

Lukasevangeliet 6:12

Bön är utan överdrift en av de viktigaste andliga övningarna för en kristen. Jesus, Guds Son, tillbringade mer tid i bön än någon annan människa, ibland pågick bönesamtalen hela nätter. Under dessa nattens timmar talade han med sin himmelske fader. Hans bön bestod inte bara i önskningar utan även i  tillbedjan, att umgås med Gud och fyllas på med hans kraft. Allt för ofta ser vi bönen som ett sätt att be Gud om en massa saker, både för oss själva och andra. Men bönens främsta mål är att fördjupa vår relation till Gud. Ja, önskningar ryms i bönen men bön är framförallt gemenskap. Hur mycket tid av bönen ägnar vi åt att bara lära känna Gud? Våra böner blir mindre självcentrerade och mer Guds centrerade ju mer vi lär känna honom och lär oss be efter hans vilja. Gemenskapen med Gud är kraftledningen som laddar vår själ med kraft. När kraftledningen är ur funktion blir våra böner overksamma. Men ju mer vi lär känna Gud, bara för den han är, desto mer kommer hans kraft flöda i våra liv. Gemenskapen med Gud är en stor förmån och bönens viktigaste ingrediens. 

I vårt visionsdokument står det att vi vill vara en bedjande församling. Bönen är ingen fritidssysselsättning i brist på annat viktigt. Bön är en livsstil. Må vårens tema, som är bön, öka vår kärlek till Gud och göra oss mer bedjande.

Kalendarium

Ikväll kl 18.00 övergår barnkören tillfälligt till digitala övningar.

På onsdag 20/1 kan du äta Light lunch i kyrkan mellan 11.00-13.30. Det går också bra att köpa med dig lunch hem. OBS! Ring i god tid till Åsa  070-2352607. 

På torsdag 21/1 är det matutdelning i kyrkan, mellan kl 16-17.

På fredag 22/1 kan du äta Light lunch i kyrkan mellan 11.00-13.30. Det går också bra att köpa med dig lunch hem. OBS! Ring i god tid till Åsa  070-2352607. 

Kontakta Daniel Lundin om du kan tänka dig att hjälpa till på second hand. Vi har för närvarande sänkt besöksantalet så att det endast får lov att vara 100 personer i butiken åt gången. Vi arbetar för att butiken ska vara så Coronasäker som möjligt. Kontakta: daniel@molndalsecondhand.se 

På söndag 24/1 kl 11.00 firar vi gudstjänst via vår Webtv och Facebook sida. Vår föreståndare Johan Mörlid predikar och sången och musiken leds av musikpastor AnnaMaria Bergqvist. Ungdomspastor Gabriel Reinwalds leder gudstjänsten. Vi passar också på att uppmärksamma paret Reinwalds som ingick äktenskap under julhelgen. Klockan 12.20 är det digitalt kyrkfika via Teams och ca kl 12.30 börjar församlingens årshögtid. Länk kommer under veckan.

Till sist några meddelanden.

Här kommer några hälsningsord från Gabriel som han skickade  förra veckan, 

Kära församling, Jag vill berätta nu att jag kommer sluta som Ungdomspastor. Jag har under en längre period tyckt det vart svårt att kombinera arbetet med secondhand och att hålla i församlingsarbetet som har gjort att det har slitit sig väldigt mycket för mig. Nu har jag fått möjligheten att jobba heltid i församlingsarbete i en annan församling. Med start i april.

Jag kommer lämna Mölndal med glädje och med sorg. Glädje över värmen som Mölndal församling har gett mig och sorg för att jag kommer att sakna så mycket med Mölndal. Ungdomsarbetet har vuxit sig starkare under min tid här och ungdomarna har blivit personliga vänner som jag kommer sakna alla på olika sätt. Jag hade gärna berättat detta personligt för er alla, men med de restriktioner som finns så får det här vara de närmaste jag kan komma.

Jag vill tacka för min tid här i Mölndal och jag önskar er alla Guds frid och välsignelse

Gabriel Reinwalds

Med anledning av böneveckan planerar Mölndals kyrkor en bönevandring torsdag 21 jan kl 12:00 Syftet är att be och välsigna de lokala församlingarna, och Mölndal stad. Tiderna beror lite på promenadtakten, antal bönevandrare och bönernas längd..!!): Blir det för många delar man upp sig i mindre grupper och sprider ut oss

Bifrost: 12:00

Fässberg: ca 12:25

Pingst: ca 12:45-50

Frälsningsarméns gamla byggnad: ca 13:05-13:15)

Även om digital gemenskap inte är samma sak som att träffas på riktigt betyder det mycket att bara få se och höra varann. I församlingen finns en hemgrupp som på grund av Corona träffas digitalt. Du som är intresserad av att veta hur man gör får gärna kontakta anders.torebring@paulig.com 

Du har väl inte missat pastorernas Podd. Nytt avsnitt släpps varje tisdag kl 14.00. Eftersom det är ekumeniska böneveckan kommer vi den här veckan samtala om bön. Du hittar podden här https://m.soundcloud.com/user-562128233

Har du i dessa tider behov av att samtala med någon av oss pastorer?

Föreståndare, Johan Mörlid 073- 4602104
Musikpastor, AnnaMaria Bergqvist 073-225 01 05
Ungdomspastor, Gabriel Reinwalds 073-460 21 08
Diakon, Ulla Gustafsson 073-818 85 50

Vi rör oss framåt tillsammans i tron på bönens kraft.

Johan Mörlid, Pastor & föreståndare

Lista över tidigare veckobrev