Alpha-kurs 2023

Alpha-kurs 2023

Alpha är en kurs för dig som vill fundera över livet och dess mening ur ett kristet perspektiv. Kursen vänder sig framför allt till dig som inte är van kyrkobesökare (Du kan bara gå alphakursen en gång)

Start 19 Januari kl 18:30 i Mölndals Pingstkyrka. 50 kr/tillfälle (för maten)

Anmälan och frågor till annamaria.bergkvist@molndal.pingst.se