Light – socialt arbete

Pingstkyrkan i Mölndal långsiktiga vision är att vara en ”kyrka för staden”. Lightverksamheten är en del i det arbetet. Jesu människosyn är vägledande i den verksamhetens inriktning med fokus på omsorg och ansvar för de som är i särskilt behov av hjälp och stöd.

Onsdag och fredag under större delen av året serveras frukost från kl. 08.30 och sedan lunch till en mindre kostnad mellan kl 11.30-14.00. Mölndals kommun miljöförvaltning har godkänt lokal och rutiner för matlagning och livsmedelshantering.

Måndagar kl 17 är alla välkomna till en sång- och musikgudstjänst, fika och några matvaror.
Syftet är att erbjuda ”mat” för både ande, kropp och själ. C:a 25 medarbetare är involverade i det praktiska arbetet, varav en är anställd på halvtid. Intervjuer visar att många i målgruppen uppskattar bemötandet och atmosfären i kyrkan:

  • När vi kommer hit är det någon som räcker fram handen och säger ”Välkommen”. Det händer aldrig annars…
  • Det här är mitt andra hem
  • De flesta kommer inte hit för matens skull…

”Jag var hungrig och ni gav mig något att äta… jag var hemlös och ni tog hand om mig” (Matt 25).
Uppdraget är att stödja marginaliserade och sargade människor samt erbjuda vägar till gemenskap och en förbättrad livssituation, både socialt, ekonomiskt och andligt.

Lightverksamheten