Senior

Mycket av samlingar för seniorer sker i samarbete med RPG Mölndal, för detaljer hänvisas till RPG hemsida med programblad.

Dagledigsamling

Intervju med en intressant person

Stickcafé

Stickning och servering

Promenader

Gemensam promenad måndag förmiddag