Enkät

 

Analysgruppens rapport kan du hämta här:

Vi vill gärna höra din åsikt efter att ha läst rapporten… Svara på frågorna nedan.