Enkät second hand

Enkät second hand

Svara på vår enkät om second hand och biståndsengagemang.

Den här enkäten riktar sej främst till församlingens medlemmar. Det är dock inte ett krav - alla som känner för biståndsarbete och vill bidra till våra biståndinsatser är välkomna att fylla i enkäten och engagera sej.

Längst ner på sidan finns den text som publicerades i församlingsbladet och som ger bakgrund till enkäten.

 

Lördagsöppet på second hand?

Som ni läser här bredvid så ger Second hand butiken gett väldigt mycket pengar som har skickats ut som bistånd. Under jubileumsåret 2020 är det ca 2,5 miljoner kronor som skickas som bistånd till behövande - det kan handla om utbildning, familjestöd, utvecklingsarbete och sjukvård.

Det är överskottet av butikens verksamhet som gör att församlingen kan skicka ut så mycket pengar i bistånd. Men arbetet i butiken måste fortsätta göras, för att överskottet ska fortsätta skapas. Och när butiken öppnas till försäljning måste vi ha bemanning för att möta kunderna, finnas i kassorna och runt om i butiken. På lördagarna är det volontärerna som helt och hållet bär upp bemanningen, och om inte bemanningen löses blir konsekvensen att butiken kan tvingas stänga vissa lördagar - det innebär i så fall att intäkter minskar och att biståndet riskerar att minska kommande år.

I det här läget behöver vi var och en i församlingen fundera på hur vi vill prioritera - möjligheten finns där att kunna omvandla massor av skänkta varor till pengar - om du och jag kan tänka oss att bidra med vår tid på lördagar kl 11-14 framöver.
Det är förstås en del av oss som inte kan vara i butiken just nu, om man t ex tillhör en riskgrupp för covid-19 så får man följa myndigheternas rekommendationer.

Vi vill be dej att fylla i enkäten via adressen nedan. På det sättet kartlägger vi hur församlingens medlemmar ser på sina möjligheter att lägga tid i butiken, och det ger oss underlag för hur engagemang och bemanning kan se ut framöver eller om alternativa idéer behöver undersökas.

Besvara vår enkät: https://molndal.pingst.se/enkat/

Daniel Lundin och Jakob Mattsson