Tro

Det finns bara en Gud. Han är evig och har skapat hela universum. Hans viktigaste egenskap är kärlek. Gud är en person, som man kan ha en levande relation till och som kan påverka våra liv.

Guds son, Jesus Kristus har genom sitt liv, sin död och uppståndelse visat vem Gud är och försonat människan med Gud. Genom att tro på honom får vi förlåtelse och evigt liv. Han är inspirationen till och föredömet för det kristna livet.

Den helige Ande ger oss kristna hjälp och kraft att leva som Jesus lärde. Bibeln, som är Guds tilltal till oss människor, är en stark inspirationskälla och en vägvisare för det kristna livet.

Människan är det viktigaste i skapelsen. Inför Gud har hon ett moraliskt ansvar för sig själv, andra människor och hela skapelsen.

Alla som tror på Jesus Kristus får gåvan ett evigt liv. Vi tror att Jesus Kristus skall komma tillbaka till jorden och att vi, som tror på honom, ska vara tillsammans med honom i en fullkomlig tillvaro för alltid.

Vi är övertygade om att Bibelns ord om förlåtelse, försoning, upprättelse och frihet är tidlösa och kanske mer aktuella än någonsin i vår tid. Jesus Kristus, Guds son är den som ger oss allt detta.