Vision och uppdrag

En vison är ”ETT VYKORT FRÅN FRAMTIDEN”

”Vi vill hjälpa människor till en personlig relation med Gud, till goda relationer med varandra och till ansvar för skapelsen. Vi vill att människor ska lära känna Jesus, Guds son, älska och följa honom.”

Med en kyrka för staden menar vi:

  • Människorna som bor i den och deras behov
  • Att det inte bara räcker med att finnas ”i” staden. ”För” styr allt vi gör
  • Att Pingstkyrkan är en mötesplats i staden där man får lära känna Gud tillsammans med andra
  • Att varje församlingsmedlem har som uppdrag att leva generösa, gästfria, Andeledda och Kristuslika liv där man bor
  • Att vi vill leva ut vår tro i öppenhet och göra Jesus känd
  • Att vi vill vara samhällsengagerade i och för stadens bästa