Gudstjänst

Gudstjänsten har genom alla tider varit central i den kristna församlingen. I gudstjänsten kommer församlingen samman för att tillbe och lovsjunga Gud. Genom gudstjänsten får vi både möta Gud och varandra, vilket är själva kärnan i att vara församling.

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Matt 18:20

 

Människor är olika – därför finns det anledning att på olika sätt prata om Gud och varför vi tror. Vi har olika typer av gudstjänster, vissa särskilt för barn, vissa med extra mycket sång, eller med lovsång. Vissa gudstjänster hålls också på spanska, vissa på romani.

 

Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp. 1 Kor 14:26