Inspelat

Våra websändningar finns på församlingens facebooksida “Pingst Mölndal”.

Inspelade predikningar publicerar vi på:

  • söndaghelaveckan.se 
  • iTunes, sök efter “Pingstkyrkan Mölndal”.
  • som podcasts. (I din podcast app, ange: http://www.sondaghelaveckan.se/podcast.jsp?o=284)
  • Nedan finns de senaste inspelningarna för att lyssna direkt.

Error: Feed has an error or is not valid