Biståndsprojekt

Pingst Mölndal Second Hand ger ett överskott varje år. Första halvåret 2020 har vi därför till vår stora glädje kunnat dela ut över 1.2 miljoner kronor i bistånd. Vi stödjer 26 projekt i 14 länder i olika delar av världen. Dessutom stödjer vi ett flertal hjälporganisationer och föreningar i Sverige.

Vår målsättning är att just vår hjälp skall kunna göra märkbar skillnad för människor. Vi kommer efter hand presentera projekt vi sponsrar utomlands och i Sverige. 


Kvinnojour i Mölndal.

Kvinnojouren Frideborg, Mölndal-Härryda är ett skyddat boende och en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och barn. Vi har bidragit dels med utrustning till boendet, dels med ett årligt bidrag under många år. Fotona visar hur ett rum och en lekavdelning för barn ser ut.


Tsunami i Sri Lanka

Sri Lanka är ofta drabbat av naturkatastrofer av olika slag. Vår församling har varit engagerad i mission och bistånd på Sri Lanka i många decennier och har haft egna missionärer på plats. Vi har varit där med vårt bistånd innan katastroferna, under och efter katastroferna.


Utslussboende i Moldavien

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder, många barn och unga är väldigt utsatta. Vi stöder ett arbete där barn och ungdomar som vuxit upp på olika hem får bo under tillsyn i utslussningslägenheter, där de får möjlighet att anpassa sig till ett vuxet, självständigt liv i samhället. Irina (på bilden) från Ungdomshemmet i Crac besökte vår second handbutik på Södra Ågatan 10 i Mölndal och framförde sitt personliga tack till oss på ett mycket gripande sätt.


Kurs för ”hjälpkvinnor” i Niger

Niger är ett mycket fattigt land i Afrika, som lider brist på mycket. Allt från rent vatten till god sjukvård. Situationen är särskilt ansträngd nu på grund av effekter av Coronaviruset, som drabbar fattiga allra mest. Genom biståndsarbetare som på grund av sin uppväxt väl känner till kulturen i länder som Niger bistår vi med grundutbildning av hjälpkvinnor vid förlossningar. Genom detta arbete minskas den höga dödligheten för både mammor som föder och för de nyfödda. HLR-babyn på bilden användes som undervisningsmaterial.


Fattiga skolor i Argentina

Fattigdomen är utbredd i Argentina och på grund av SARS-Cov-2 viruset har situationen för barn blivit än mer akut. Behovet av ordnad skolgång är stort och vi stöder fem skolor för fattiga barn på landsbygden utanför Buenos Aires.


Skolhem i Thailand.

Vi är med och bidrar till ett par skolhem i Thailand, belägna vid gränsen till Myanmar (Burma). Barnen är flyktingar som fördrivits från Myanmar vid etnisk rensning. Skolhemmen ger pojkar och flickor möjlighet att få skolgång och integreras i det thailändska samhället


Vattenbrunn i Indien.

Organisationen GTSSS (Gospel for Tribals Service Society) i Indien driver en mångfald av projekt bland annat barnhem, skolor, ålderdomshem, stöd till änkor och vattenbrunnar. På bilderna ser vi hur man gläds över rent vatten från en brunn och vilken tacksamhet man riktar till pingstförsamlingen i Mölndal för att vi finansierat brunnen genom vår secondhand-butik. Under Coronakrisen är det de allra fattigaste som drabbas hårdast. Därför är matutdelning prioriterat nu inom GTSSS.


Familjehem i Rumänien.

Under många är har vi stött familjehemmen i Caminul Felix, Rumänien. Här bor barn som inte kan vara hos sina biologiska föräldrar tillsammans med husföräldrar och deras egna barn. Flickorna och pojkarna får möjlighet till skola och introduktion till ett vuxet självständigt liv i samhället.


Landningsbana i DR Kongo. 

Vi har tillsammans med MAF (Mission Aviation Fellowship) bekostat projektering för en landningsbana vid Lemera i DR Kongo. Banan ska användas för flygtransport till Panzi-sjukhuset, känt genom fredspristagaren Denis Mukwege. Transporttiden förkortas genom
denna bana från 5-6 timmar till mindre än en halvtimma. 


Missbruksrehabilitering i Bolivia. 

I staden Cochabamba i Bolivia stöder vi ett behandlingshem för missbrukare. Männen som bor på hemmet får förutom behandling och stödsamtal även utföra nyttigt praktiskt arbete.