Historia

På våren 1990 startade Pingstförsamlingen i Mölndal en Secondhand-verksamhet tillsammans med Erikshjälpen. Från början bedrevs den i ganska liten skala i en butik på Tempelgatan. Det visade sig vara en lyckad satsning och ulandsbutiken, som den ofta kallades då, blev en populär affär dit människor gärna sökte sig – inte bara för att handla – utan även för att samtala om livet.

Verksamheten växte efterhand, varuinflödet ökade och kundkretsen vidgades. Behovet av större lokaler gjorde att verksamheten efter några år flyttade till Terrakottagatan. Ett stort antal människor fick secondhand-butiken som sin arbetsplats, förutom de anställda  även personer i arbetsmarknadsåtgärder av olika slag. Ett betydande överskott genererades som kom olika biståndsprojekt till del. I huvudsak har det gällt sociala insatser i andra länder, men även en del har satsats på behövande i vårt land.

Det verkliga lyftet fick biståndscentret efter flytten till Ågatan, med mycket större lokaler såväl för försäljning som lager. Även det tillhörande kaféet har blivit ett populärt ställe för fika och samtal. Under biståndscentrets 25-åriga historia har ett överskott på mer ca 25 miljoner kronor skapats, som gått direkt till biståndsinsatser över hela världen, med speciellt fokus på barn och ungdomar.