Det händer i Moldavien

Det händer i Moldavien

”PK Light” har på kort tid blivit en av Mölndals intressantaste mötesplatser. Idag har jag bestämt träff där med Ion Gheorghita och Daniel Lundin. Över en god lunch samtalar vi om Moldavien och vår församlings bistånd dit. Daniel som sedan förra året är föreståndare i vår Secondhandbutik reste i november till Moldavien tillsammans med Ion som har sina rötter där. Landet, ett av Europas fattigaste, är ungefär så stort som Jämtland med cirka 3,5 miljoner innevånare.

Hur skall man beskriva Moldavien för den som aldrig har varit där?
Daniel: När vi kom till huvudstaden Chisinau möttes vi av en helt grå stad.
Ion: Det är en gammal Sovjetstad som nog var extra grå i november då vi var där. På landet är det otroligt fattigt men i huvudstaden finns en enorm rikedom. Moldavien är ett land som är i behov av en stor renovering på alla plan. Det är ett land där man får en känsla av att invånarna inte är hemma. Det är också så att många är utomlands och arbetar.
Daniel: Landet hade det ”bra” till 1991 då ryssarna tömde landet på industrier och teknik. Sedan tog det bara några år innan Moldavien nådde en ekonomisk kollaps.
Ion: Ingen var förberedd på det kaos som skulle prägla 1990 talet och många tog till flaskan. Barnen var de som kom i kläm.

Kan ni berätta något om er resa till Moldavien?
Ion: Sedan förra året så har församlingen stöttat olika projekt i Moldavien. Ett av dem hjälper barn som haft TBC och inte kan återvända hem. Där är risken för stor för att sjukdomen skall utvecklas igen. Bristfällig hygien och näringsfattig mat gör det svårare att hålla sig frisk. Det tragiska är att man ute i samhället tror att det fortfarande smittar även när de blivit friska. Pingstkyrkan i Balti såg behovet och startade ett familjehem för dessa barn.

Barn som haft TBC på familjehem i Balti?
Daniel: Då vi besökte Balti bodde där 8 barn mellan 8 och 16 år. När vi såg detta fantastiska hem med ekande tomma lokaler, förstod vi våra möjligheter att kunna hjälpa till med möbler och mycket annat. Föreståndarparet Maria och Alexandru har ett stort hjärta för dessa barn för vilka de lägger ner all sin tid. Deras högsta önskan var att kunna få en veckas semester!!!

Evangelium och en kopp kaffe eller te gör skillnad.
Ion: På en annan plats träffade vi den otroligt engagerade pastorn Branesti och hans församlingsmedlemmar som med små medel och med hjälp från oss, hjälper barn, äldre funktionshindrade m.m. De informerade oss om att den materiella hjälpen var viktigt men den andliga förändringen var det som hade den största betydelsen. Evangelium tillsammans med en kopp kaffe eller te gav bestående förändring för familjerna.

Ludmilas läxhjälp och matpaket gör skillnad!
Daniel: Barnen får hjälp efter skolan, de bjuds på ett mål mat och hjälp med sina skoluppgifter. Detta skedde i pingstkyrkorna i flera olika städer och samhällen. Ett exempel är Ludmilla som är pastorsfru i Vozniseni tar emot 25-30 barn i kyrkan efter skolan. Där får de läxhjälp och flera av dem får med sig matpaket hem till sina alkoholiserade föräldrar.

Världens barns fungerande bageri ger bröd åt de fattiga.
Ion: I Ungheni gör pastorsparet Gheorghe och Nathalia och deras team ett jättejobb för 120 barn som kommer till dem efter skolan där de får mat och hjälp med bland annat sina läxor.
En av våra hjälptransporter hade lämnat av en del av lasten här i Ungheni. Det var fantastiskt att se ”våra” möbler på plats och i funktion i verksamheten.
Förutom allt arbete med skolbarnen har man också startat ett bageri med stöd från Världens Barn. De delar ut brödet till de fattiga. Pingstkyrkan har ett mycket nära samarbete med de sociala myndigheterna som lämnar listor med namn på fattiga familjer i behov av mat.
Daniel: De har också en syateljé där de gör filtar som sedan delas ut till behövande. (Daniel utbrister spontant : Vilka gamla symaskiner de hade… jag var helt chockad)

Ion och Daniel – hur tänker ni inför framtiden?
Ion: Vi såg det stora behovet av hjälp men det förhållandevis lilla vi gör – innebär det ändå en stor skillnad för Moldaviens innevånare.
Daniel: Efter att ha sett och upplevt det Ion och jag gjorde önskar vi fortsätta vårt samarbete med församlingarna och ber om Guds ledning att komma rätt vi våra framtida insatser.