Välkommen till oss

Från och med oktober firar vi åter gudstjänst på plats i kyrkan varje söndag kl 11. Du kan också se gudstjänsterna via vår Webtv där du är!