Personuppgifter

Regler för hur personuppgifter hanteras skärptes genom dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) 2018.

Pingstförsamlingen i Mölndal värnar om din personliga integritet och försöker därför vårt allra bästa för att ta väl hand om dina uppgifter. Det gäller inom alla våra verksamheter.

Vi tillhör den ideella sektorn med många volontära engagerade och församlingen har ett ledarnätverk genom vilket allt frivilligarbete administreras. Som medlem och engagerad bör man vara införstådd med att kontaktuppgifter finns i olika register utifrån relevant engagemang. Personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden är främst avtal, samt intresseavvägning och behandling inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Genom dataskyddsförordningen (GDPR) får du kontroll över dina personuppgifter, vilket innebär följande:
• Du kan ta del av alla personuppgifter vi har lagrat om dig genom att kontakta kyrkans expedition.
• Vi har en policy för hantering av personuppgifter som du som medlem kan få gå igenom tillsammans med expeditionens personal om du önskar.